კომპანიის რეკვიზიტები

დასახელება: “შპს ნიმაფარმი”
საგადასახადო კოდი: 400206754
მისამართი: ქ.თბილისი, ე.ხარაზის №17,
მიმღების ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BOG32GE
მიმღების ანგარიში: GE09BG0000000221026400
მიმღების სახელი: “შპს ნიმაფარმი”